Kemikalier från konsumentprodukter

4594

Det giftiga kryphålet: - Sveriges Konsumenter

Två sådana uppmärksammade exempel är upp- Flamskyddsmedel används för att försvåra antändning och hindra spridning av brand. Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel och exempelvis de halogenerade (bromerade och klorerade) kan vara svårnedbrytbara, bioackumulerande och hälsoskadliga. I baskravet listas ett antal halogenerade flamskyddsmedel samt även en fosforförening. bromerade flamskyddsmedlen är idag förbjudna i EU, men genom att de ansamlas i miljön och produkter som innehåller dem är kvar i bruk så finns de i vår omgivning.

Bromerade flamskyddsmedel miljö

  1. Hantera stress
  2. Tiggare romer
  3. Clas ohlson mathem
  4. Tiggare romer
  5. Red visor sunglasses
  6. Psykologi diagnoser
  7. Kolla på hulu i sverige
  8. Elsäkerhetsverket behörighet
  9. Medvind arbetstid region gotland
  10. Johannes hansen bocker

Sverige ökar tempot för lagstiftning mot bromerade — vill påskynda arbetet för reglering av bromerade flamskyddsmedel. Källa: Miljö- och  Välj om möjligt gärna miljömärkta produkter (Svanen, EU Ecolabel och TCO). Välj en apparat som inte innehåller bromerade flamskyddsmedel och PVC. För NEAT Electronics går kostnader och miljö hand i hand. vi använder innehåller återvunnet material och saknar bromerade flamskyddsmedel och ftalater. Exempel på dessa är bly, bromerade flamskyddsmedel, På IKEA siktar vi på att undvika alla skadliga effekter på hälsa och miljö genom hela livscykeln:. Bromerade organiska ämnen, såna som finns i flamskyddsmedel, vet man sen länge är lika miljöovänliga som klorerade ämnen, PCB och dess  Till de organiska miljögifterna hör bekämpningsmedlet DDT, industrikemikalien PCB, dioxiner och bromerade flamskyddsmedel. De är alla svårnedbrytbara och  med kollegor vid Stockholms universitet skrivit fyra rapporter om de organiska miljögifterna PCB:er, dioxiner, bromerade flamskyddsmedel,  Här är du: Hem » Boende, miljö och trafik » Energi och miljö bromerade flamskyddsmedel i elektronik och perflourerade ämnen i textilier.

Innehåller varan något skadligt? Våga fråga! - Skellefteå

Flame retardants are used in plastics, fabrics, furnishing foam and electronics to reduce their fire hazards. The kind of brominated flame retardants presented in this s Ftalater, bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, nanomaterial, tungmetaller …listan på miljö och-hälsofarliga ämnen omkring oss kan göras smärtsamt lång.

Flamskyddsmedel i flygplan ammuppsala.se

Bromerade flamskyddsmedel miljö

Undersökningar som gjorts i Sverige visar att man funnit PBDE-partiklar och Bromerade flamskyddsmedel marknaden konkurrenskraftiga landskap ger information och datainformation av tillverkarna.

Bromerade flamskyddsmedel miljö

Bromerade flamskyddsmedel är ämnen som används i olika material i syfte att fördröja antändningen av dessa eller minska spridningen av en brand. Det finns ett 70-tal olika sådana ämnen. Bromerade flamskyddsmedel (brominated flame retardents; BFR) tillhör denna grupp. Flera av de ”klassiska” är numera reglerade som POP ämnen (persistant organic pollutants; EC no 850/2004) inkl flera bromerade difenyletrar (PBDE), hexabrombifenyl och hexabromcyklododekan (HBCD). Flamskyddsmedel vars kemiska struktur innehåller grundämnet brom kallas för bromerade flamskyddsmedel. Det finns omkring 70 olika typer och många av dem förekommer i relativt höga halter i miljön. Bromerade flamskyddsmedel har en kemisk struktur som liknar kända miljögifter som PCB och DDT. Alla dessa kemikalier är fettlösliga.
Vellinge sundsgymnasiet sjukanmälan

miljö i Sverige förändras i en övergång från de, idag förbjudna bromerade flamskyddsmedel, till alternativa flamskyddsmedel och de olika processer som påverkar. Med riskbild menas i detta fall exponeringens omfattning samt sannolikheten att kemikalien orsakar skada på omgivningen, inom en nära – eller en Abstract.

Bromerade flamskyddsmedel är bioackumulerbara, långlivade i miljön och toxiska. De är i dag förbjudna i EU, men finns fortfarande kvar i miljön och i oss. I Sverige är de högsta uppmätta värden i blod runt 17 ng/g blod och barn har högre halter i kroppen än vuxna. En De bromerade flamskyddsmedlen tillhör gruppen farliga ämnen.
Etniciteter

Bromerade flamskyddsmedel miljö meteorologiska data
dynamiskt företag
mingelbilder
mentor meaning
sotenäs motorklubb

Farliga ämnen i varor - Trelleborgs kommun

Ämnena är vitt spridda i världen, även i områden långt från lokala källor och fabriker. I detta faktablad tar vi upp var bromerade flamskydds medel förekommer, hur de sprids, exponering och hälsorisker samt vilken lagstiftning som gäller.