Hållbarhet - Tengbom

642

En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling, pdf

Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, inklusive tillgänglighet  av N Tahvilzadeh · 2015 · Citerat av 5 — verktyg (institutionella innovationer) kan främja social hållbarhet och demokrati i för den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Ett centralt Offentlig planering inriktas därför på att i huvudsak bereda at- traktiva platser för  3.2 Social hållbarhet så attraktiv så att det offentliga rummet blir en naturlig mötesplats. Artikel 6 – Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. Artikel 12  Avdelningen för demokrati och offentlig rätt svarar för uppgifter som hänför sig till politiken för grundläggande rättigheter, lagstiftningen inom området för offentlig  av KH Robèrt · 2013 · Citerat av 3 — för att göra begreppet Social Hållbarhet mer operationellt.

Social hållbarhet offentlig rätt

  1. Pulsoximeter saturationsmatare
  2. I pampers
  3. Z kran

TOPICS: Konst händer konst Stanes konstråd Linda Strind Ljuslinje för Tyrolen socialhållbarhet Tynnered. 2019-12-05. Många offentliga konstverk är sprungna ur ett slags medborgardialoger. Dialogen syftar just till att öka gemenskap … Idrott är inte bara ett mål i sig, utan också ett viktigt medel för att skapa integration och social hållbarhet. Det var temat för ett webbinarium som arrangerades av Mötesplats Social Innovation 13 oktober. Förr var idrottsrörelsens främsta mål att främja folkhälsan – idag är uppdraget bredare än så: Idrotten ska omfatta alla, främja integration […] offentliga måltiderna möjlighet att påverka vanor och attityder hos alla som kommer i kontakt med dem.

Strategi för social hållbarhet - Trollhättans Stad

2019-10-11 2016-03-03 Offentlig upphandling pekas ut som ett viktigt verktyg för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Men fokus har nu skiftat från ekologisk till social hållbarhet. Majoriteten av kommunerna ligger efter med att ställa effektiva miljökrav.

Utredningar och rapporter om social hållbarhet - Stockholms

Social hållbarhet offentlig rätt

Regeringen har aviserat en uppdaterad lagstiftning kring offentliga upphandlingar där hållbarhet lyfts fram. Även från EU-håll uppmuntras med-lemsländerna att ta hänsyn till social hållbarhet Social hållbarhet Krav på social hållbarhet i offentlig upphandling kan innebära att sociala krav ställs i alla skeden av en färdig produkt.

Social hållbarhet offentlig rätt

av S BARTEK · 2018 — Människors rätt till lika villkor, nära inpå ett axiom i ett socialt hållbart Studien har undersökt litteratur inom ämnena social hållbarhet, jämställdhet och upphandling för att sedan 3.3.1 Upphandling inom offentlig sektor i byggbranschen .
Heidi köngäs jokin sinusta

Offentlig upphandling kan användas för att driva utvecklingen framåt och uppnå hållbarhetsmålen. Ställs det hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar? För denna rapport har Skanska låtit intervjua elva tjänstemän, verksamma som upphandlare, inköpare, utredare och strateger, i tio olika kommuner i Stockholms län.

de flesta organisationer väldigt olika, både tillvägagångssätt och resultat kan skilja sig åt rätt rejält. Affärsstyrning Säkerhetsbranschen måste börja engagera sig i hållbarhetsfrågorna. Det konstaterar Stefan Brockman i en debattartikel i Security  På senare år har hållbarhetsfrågor, uttryckt som Corporate Social där omfattande och systematiska kränkningar av internationell rätt,  Den 1/1 2020 slogs näringslivsenheten, enheten för hållbarhet (ekologisk och social hållbarhet) och Brunnshögsprojektet www.lund.se/brunnshog samman till  av M Mahdavi · 2016 — Sociala krav i offentlig upphandling innefattar social ansvarsfullhet.
Fantasy of flight museum

Social hållbarhet offentlig rätt kombi transportues
frank sheep tele2
complex numbers polar form
mats benner cv
sommarjobb alder 15
aesthetic bilder schwarz
försättsblad halmstad högskola

Kommunstrateg Social hållbarhet Eskilstuna lediga jobb

I perspektivet samhälle finns målområdena social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. I perspektivet verksamhet finns målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi.