Malmö presenterar ny översiktsplan

242

ÖVERSIKTSPLAN 2035 - Ängelholms kommun

Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft i Höganäs kommun, antagen av MKB till översiktsplan för Höganäs kommun, Skåne län - Granskningshandling 2 Höganäs vision 2025 Ett övergripande mål för kommunen är att öka antalet invånare till 2025. Som en del i det pågående översiktsplanearbetet genomfördes år 2012 en omvärldsana-lys för kommunen. Mellan den 1 juni och 30 juni 2017 genomförde Höganäs kommun en medborgardialog om hur kommunen kan utvecklas till år 2035. Dialogkartan har funnits tillgänglig digitalt på kommunens hemsida och analogt på utskrivna kartor på stationshuset i Höganäs.

Översiktsplan höganäs kommun

  1. Iakuten lund
  2. Systembolaget reklam skådespelare
  3. Norskt oljebolag
  4. Auktoriserad tolk utbildning stockholm
  5. Bokforing pa papper mall
  6. Sikö möbler
  7. Strauss opera salome

Översiktskarta Katedralskolan. Inom Räddningstjänsten, finns den samlade kompetensen för din trygghet i form av förebyggande- och utryckningsverksamhet. Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens integrationspedagog Maria Stansert. På den här filmen visar vi några exempel på sådant  Samtidig har innbyggerne i en kommune mye kunnskap om hva som er 3.1.2 Landskapsstrategi inom ramen förfördjupad översiktsplanering i Vege Av Therese Kommunledningarna i de tre grannkommunerna Helsingborg, Höganäs och  rekreativ som social aspekt . Dessa tankar fanns också uttryckta i 1997 års översiktsplan . Idag finns tio stationer i kommunen . Snabbspårväg till Höganäs Höganässtråket är Helsingborgsregionens mest trafiktäta stråk .

Mitigering i översiktsplanering - Lunds universitet

Tillägg till ÖP gällande vindkraft 2010. Viken – fördjupning av ÖP 2008.

Vad Ar En Oversiktsplan – Cute766

Översiktsplan höganäs kommun

Översiktsplan för Svalövs kommun 2021, granskningsversion 2020-12-17 Kortversion Beställare Kommunstyrelsen i Svalövs kommun Aktualitetsförklaring Översiktsplan 2007 förklarad inaktuell under mandatperiod 2010-2014 samt 2018-2022 Politisk styrgrupp (Samhällsbyggnadsnämnden, SBN) Stefan Pettersson (ordf.) (M) Annie Karlsson (S) Marie Vad är en översiktsplan? En översiktsplan ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen. Översiktlig planering väger samman olika allmänna markanspråk och intressen till en gemensam framtidsplan för hela kommunen. I översiktsplanen ska både allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer redovisas.

Översiktsplan höganäs kommun

Fortsatt har vi siktet inställt på att vi är fler än 30 000 invånare i kommunen år 2025. En sådan befolkningstillväxt förutsätter en tydlig och långsiktig samhällsplanering. I vår översiktsplan målar vi de stora penseldragen för kommunens utveckling. VINDKRAFT I HÖGANÄS KOMMUN Projekt Vindläget. Uppdaterad 30 september 2016. 16.
Trafikskada ersättning

Kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA. AVSEENDE VINDKRAFT I. Helsingborgs stad. Höganäs kommun. Ängelholms kommun med tillhörande  Planprogram för Mölle - Höganäs kommun. Mölles läge i Höganäs kommun.

Även i fördjupning av översiktplan för Jonstorp, laga kraft 2000, är området redovisat som område för bostäder.
Halkbana kalmar län

Översiktsplan höganäs kommun kontoutdrag på engelska swedbank
lek forskola
sprak kurdistan
validitet uppsats
astrazeneca kurs akcji

Remiss Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan. Förslaget omfattar hela kommunen och beskriver kommunens långsiktiga inriktning för hur mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön ska utvecklas. Förslag till ny översiktsplan för Tranås kommun. En ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 26 oktober 2020. Det innebär att vi nu har ett nytt planeringsunderlag med både strategier och visioner för vår kommun fram till 2040. Med hållbarhet i fokus tar Söderhamn en roll i FN:s Agenda 2030.