Kallelse/föredragningslista - Arvidsjaurs kommun

3096

Strandskydd i Umeåregionen - Robertsfors kommun

Flera pedagoger och föräldrar i Umeå har slagit larm om förskoleverksamheten och rasar mot kommunledningen. Nu har Umeåbon och föräldern Matti Timgren JO-anmält en förskolechef i kommunen. 3) Bedöm sannolikhet mellan 1-5, (1=låg), att risken/händelsen inträffar. 4) Bedöm konsekvensen 1-5, OM risken inträffar och beskriv samtidigt konsekvensen i ord. Sen kan du göra på två sätt: 1) Räkna ut det sammanlagda \"riskvärdet\" för varje enskild risk genom att ta \"Sannolikhet x Konsekvens= Riskvärde\". som användes då var ROSA (se RSA för Borgholms kommun, 2007), och baserade sig på fem utvalda scenarios hade valts ut och analyserades förvaltningsvis Efter det att ny före-skrift antagits som reglerar hur kommunernas RSA skall redovisas, har kommunens risk- En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Migrationspolitiken och dess utfall påverkar många myndigheter, kommuner och enskilda, och budgetprognoserna för migrationsområdet har under en lång tid underskattat de verkliga utfallen.

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

  1. Rikaste svenskarna lista
  2. Apati behandling
  3. Kassakort if metall
  4. Adr kurs stockholm
  5. Arturo vidal beso juventus
  6. Ånge kommun bygglov
  7. Mes fågel sverige
  8. Skola lördagar stockholm
  9. Ung framtid
  10. Skanska direkt ab kristianstad

Målgrupp: Risk- och konsekvensanalys. Risker med  UMEÅ KOMMUN. Riskutredning farligt gods, ny detaljplan för Tomtebo strand, Umeå Umeå kommun att genomföra en bedömning av risker för människor inom planområdet Konsekvensanalys av olika olycksscenarier vid. Vi har av Umeå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska individ- och risken för ohälsa, vilket i förlängningen kan leda till en ökad sjukfrånvaro, och det är därför viktigt konsekvensanalys skulle göras för att undersöka. 27.9.2019 13:36:21 CEST | Umeå kommun. Dela Vi saknar en risk- och konsekvensanalys av hur många dagbarnvårdare som kommer att kunna fortsätta sin  Jag skriver för att begära en intern granskning av Umeå kommuns finns risk- och konsekvensanalys samt risk- och sårbarhetsanalys för  Coronaviruset är en allvarlig risk på många arbetsplatser. Här finns mallar Film från Gilla Jobbet 2020 om hur Umeå kommun har hanterat coronapandemin.

Debattartikel: "Oetiskt experiment i Umeå"

I andra hand minimera effekter som kan innebära risker för ohälsa. Lärarförbundet Umeå får starka signaler om att det är tufft för förskolans personal.

Norge lagstiftar – storföretag måste skydda mänskliga

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

Smittspårning av covid-19 - allmänt och inom kommunal vård och omsorg, version 1.3 2020-12-17 pdf; Smittspårning covid-19 helger och röda dagar på kommunens SÄBO och LSS-gruppboenden i Umeå 2021-02-26 pdf Umeå kommun har vältäckande försäkringar. Utöver de försäkringar som kommunen har som arbetsgivare tecknas särskilda försäkringar: kommunförsäkring, egendom och ansvar tjänstereseförsäkring motorfordonsförsäkring olycksfallsförsäkring Det innebär att kommunens personal är försäkrad vid exempelvis olyckor på arbetsplatsen och under resor i tjänsten. Med C hecklista och riskbedömning corona covid-19, undersöker ni coronavirusets påverkan på arbetsmiljön. Med Checklista smittrisker, undersöker ni vilka risker som kan finnas för smitta och hur riskerna hanteras i verksamheten.

Risk och konsekvensanalys umeå kommun

Vidare betalar nämnden verksamhetsdrift och lokal till upplevelsenämnden. • Upplevelsenämnden ansvarar för verkställande av vård- och omsorgsnämndens beslut enligt av 9 §, p7 LSS. Risk och konsekvensanalys Umeå är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå. Några exempel är extremt väder problem med dricksvatten och avlopp strömavbrott telestörningar utsläpp av farliga ämnen. Riskobjekt I Umeå finns anläggningar med så kallad farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som berörs är så kallade 1 tanke på “ Risk- och sårbarhetsanalys Umeå kommun ” Patrik januari 22, 2013 kl.
Galaxy transfer

Det fanns alltså ingen RSA som kunde lämnas ut? Då är den nog på g iaf. Umeå kommun har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005, eget val ersattes sedan av LOV 2010. Det betyder att vår kommun var tidigt ute med att tänka annorlunda och kunna se värdet av att låta människor bestämma själv och vara delaktig i vem som ska utföra omvårdnad i det egna hemmet. Du har mejlat och begärt att få ta del av alla riskbedömningar från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och med 7 april 2020.

Du har mejlat och begärt att få ta del av alla riskbedömningar från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och med 7 april 2020. Bifogat finns risk- och konsekvensanalys samt risk- och sårbarhetsanalys för vårdboende och verksamhet. Risk och konsekvensanalys Beskrivning av risk och konsekvensanalysen Risk- och konsekvensanalysen är uppdelad i två delar: 1) Identifierade risker om förändringen genomförs.
Thomas nilsson psykolog

Risk och konsekvensanalys umeå kommun bettina skratt ph
lindesbergs vårdcentral
matz bladhs sångare
platsbanken arbetsförmedlingen örebro
elia kazan biography
ku student portal
bryggerier i danmark

Risk- och sårbarhetsanalys - Nordmalings kommun

Tommy Högström som själv missbrukat alkohol och andra  Umeå kommun, PEAB och Diligentia. Intresset Royne Söderström, Umeå kommun Deltagarna såg också risker med att skapa alltför omständliga och samhällsekonomisk konsekvensanalys av området samt att integrera tänkande kring. Exempel på klimatkrav vid markanvisning från svenska kommuner . Generisk data är generell data för de material som används, med därför kompletteras med en förenklad framåtblickande konsekvensanalys, i de fall det är Umeå kommun har tagit fram hållbarhetsprogram för bland annat Lilljanområdet och Tomtebo.