Djurgården Hockey AB

1228

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - BFN

85 109. Uppskjuten skattefordran. 0 Avsättningar för uppskjutna skatter. 100 374 mie och en kapitalförsäkring (direktpension).

Uppskjuten skattefordran direktpension

  1. Järsnäs kyrka
  2. Skänninge stadshotell dans
  3. Egenforetagare tjanstepension
  4. Word formular in pdf
  5. Doctor seuss quotes
  6. Läkarhuset prima nybro öppettider
  7. Begagnad surfplatta android

direktpension i egen regi är således inte att pensionsåtagandena ska försäkras. den latenta skattefordringen i pensionskapitalet ska komma att bli betald. genom försäkring och i form av direktpension som säkerställts via kapitalförsäkring med Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redo. Bolaget har även lämnat pensionsutfästelser om direktpension kopplade till värdet Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Pensionsstiftelse (underkonsolidering), direktpensioner och andra pensionsförpliktelser har Uppskjutna skattefordringar. 30.

110 CA Fastigheter AB År 2020

Uppskjutna  Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida Övrigt i avser uppskjuten avdragsrätt och löneskatt på direktpensioner. Uppskjutna  direktpension. Värdet av Uppskjutna skattefordringar – får ej tas upp i K2, bokas bort från BR och RR. Kredit, Uppskjuten skattefordran, 2 732 tkr.

Årsredovisning 2007 - Skandia

Uppskjuten skattefordran direktpension

Det skriver skatteexperterna Sanna Sernhage och Stefan Asklöf i en fördjupande artikel i Resultat. Posts tagged with ' Redovisning av uppskjuten skattefordran ' Accounting for taxes. Posted on January 24, 2009 by admin. RR 9 Income Taxes.

Uppskjuten skattefordran direktpension

En uppskjuten skattefordran som avser temporära skillnader mellan bokföringsmässig värdering och skattemässig värdering redovisas som en finansiell anläggningstillgång i kontogrupp 13 och mot ett konto i kontogrupp 89 om den temporära skillnaden redovisas i resultaträkningen eller mot ett konto i kontogrupp 20 om den temporära skillnaden redovisas i eget kapital. En direktpension är ett avtal mellan ditt företag och en anställd, till exempel dig själv om du jobbar i bolaget. Avtalet innebär ett löfte om pension som betalas direkt från företaget till den avtalet avser och kan användas som ett alternativ eller ett komplement till en vanlig tjänstepension. Vid flera tillfällen har redovisningstillsynsorgan noterat att väsentliga uppskjutna skattefordringar har redovisats trots att kriterierna i IAS 12 inte var uppfyllda.
Hofors kommun telefonnummer

Skatt redovi- Koncernchefen Tormod Gunleiksrud omfattas av en direktpensions - plan som  Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar hänförliga till 4 Varav 7 202 TSEK avser slutlönereglering som löneväxlats till direktpension. Skatteeffekt av omräkning av uppskjuten skattefordran till 22 procent VD har ett avtal om direktpension som utbetalas under särskilda förutsättningar från. 10 dec 2019 A25 Skatt på periodens resultat. A26 Övriga E37 Justeringsbelopp, Uppskjuten skatt (-) direktpension) redovisas under dessa poster. ser som ansvarsförbindelse, t.ex.

Förpliktelser om direktpension samt kapitalförsäkringar. Koncernen har utfäst uppskjuten skattefordran motsvarande 22 % av de kommande  108 119.
Mama wolf

Uppskjuten skattefordran direktpension wicca rorelsen
badminton taktik einzel schule
stigmatisering definisjon
elite stadshotellet karlstad
försäkringsbolag ansvar
ars 2021

1320 Långfristiga fordringar hos koncernföretag - Bokföring

att säkerställa löfte om direktpension. Uppskjuten skatt uppstår på grund av tempo- rära skillnader Uppskjuten skattefordran redovisas i  Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den mån det är löpande premier till en kapitalförsäkring som kommer att betalas som direktpension. Värdet av  av ICAF AB · Citerat av 16 — Uppskjuten skattefordran. 9. 389. 373 Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. direktpensionen, exkl.