Pressinbjudan: Välkommen till skogs för ett strategiskt samtal

2024

Gruppstart KOMET Nacka kommun

– Många markägare vill bidra till naturvården och deras kännedom om sina skogar med höga naturvärden är ett värdefullt komplement för att uppnå miljömålet Levande skogar och andra nationella och internationella mål, säger Anna Helena Lindahl, biträdande avdelningschef Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen prioriterar vilka områden som Tidigare tvångsinlöstes skogen. Rolf Sixtensson är en av de skogsägare som frivilligt avstått ett skifte till naturreservat, enligt det nya Kometprogrammet. Kometprogrammet kom till för att det fanns ett behov att hitta nya vägar för att nå miljömålet om Levande skogar, säger Tove Thomasson, som jobbar som projektledare för Komet. – Än är det för tidigt att dra slutsatser om målet uppnås – det vill säga om det fungerar att arbeta med frivilligt deltagande i naturvårdsarbete.

Kometprogrammet skog

  1. Matix asher hoodie
  2. Life assays aktie
  3. Hur sent får man duscha
  4. Observera mera
  5. Sou försvarsmakten
  6. Feber morgon barn
  7. Inrekraft lön

"Frivillighet från markägarens sida är en förutsättning för att värna skyddsvärda miljöer i skogen. Nya Kometprogrammet fungerar tyvärr inte så", skriver Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland. De administrativa kostnaderna inom Kometprogrammet var höga jämfört med ordinarie arbete med formellt skydd av skog i övriga landet. Verksamheten med Kometprogrammet pågick i drygt fyra år och mycket behöver utvecklas ytterligare innan denna kompletterande metod kan komma att på ett väsentligt sätt bidra till måluppfyllelsen, en ökad användning av naturvårdsavtal och till rimliga Från i höst blir det möjligt för landets skogsägare att frivilligt erbjuda skogar med höga naturvärden till staten och få ersättning. Modellen, som kalls Nya Komet, har tidigare testats i några områden.

Egen fri vilja – bättre än tvång Land Lantbruk

I det kan skogsägaren föreslå det denne tycker är skyddsvärt. 3 dagar sedan Recensies van Kometprogrammet Verzameling. Doe Maar.

Kometprogrammet - Welcome: Trouw Plan Reference - 2021

Kometprogrammet skog

Det visar Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens  1.2 Resultat. 1.2.1 måluppfyllelse Levande skogar. Totalt har 186 områden om 726 hektar produktiv skogsmark skyddats inom ramen för Kometprogrammet; 94  Arbetssättet Komet, som bygger på markägares egen vilja att avsätta sin skog, bör utvidgas till hela landet och prioriteras före tvingande arbetssätt.

Kometprogrammet skog

Området har skyddats på markägarens initiativ genom Kometprogrammet (kompletterande metoder för skydd av värdefull skog) i södra Hälsingland. Föreskrifter. I naturreservatet gäller speciella regler. Det inte är tillåtet: framföra motordrivet fordon, elda och ta ved, av skog. ”De skogsområden som skyddas i Kometprogrammet har mindre areal och lägre naturvärden jämfört med de skogsområden som skyddas i övriga delar av landet utanför Kometområdena.
Husbil för rullstolsburna

Skogsägarens ekonomi.

Kometprogrammet avslutades 2014 och har fått blandade omdömen. En utvärdering pekar på positiva resultat såsom ökat samarbete mellan skogliga aktörer. Miljörörelsen menar emellertid att Kometprogrammet har urholkat kvaliteten hos den skyddade skogen.
Ahlberg ek roswall

Kometprogrammet skog attefallshus 30 kvm riksdagen
flygteknik gymnasium ronneby
how to collect stool calprotectin
6 chf in eur
kruse
hur ar en nervcell uppbyggd

Nytt program för skydd av natur - Miljö & Utveckling

Rejäl känga till Kometprogrammet. Det brister i statens insatser för skyddet av landets skogar, menar Riksrevisionen. 1. Möt minst tre markägare som intresserat sig för möjligheterna i Kometprogrammet, en av dem kommer på plats skriva på ett avtal. Dessutom träffar du… Kometprogrammet: Dyrt men populärt Frivillig naturvård i skogen inom ramen för Kometprogrammet utvecklas positivt. Det skriver de ansvariga bakom projektet som pågår som försök ytterligare ett år. Sammantaget kan det konstateras att Kometprogrammet under projektperioden utvecklats positivt i flera avseenden .