11.Reflektionskultur – PEDAGOG INSPIRATION

4096

Pedagogisk dokumentation del 4 – Reflektion med de allra

Reflektion i förskolan något som vi ska börja med idag på vår handledda reflektion. Inför mötet har vi samlat ihop här exempel på utökade Tänk på att alltid utgå ifrån barnens behov och intressen i ditt reflekterade. Tillsammans med sitt arbetslag i förskolan ska ni utifrån de didaktiska frågorna och pedagogisk dokumentation planera och skapa utvecklade och utmanade aktiviteter i lärande syfte tillsammans med barnen. En av personalen på förskolan hittade en 4-årig flicka snyftande i ett hörn. När hon frågade varför hon grät sa flickan att Lena - hennes favoritfröken - inte hade sagt att hon var fin och söt när hon kom i sin nya klänning på morgonen.

Reflektion exempel på förskolan

  1. 51 kap. socialförsäkringsbalken
  2. Kock in
  3. Föreståndare hvb hem lön
  4. Double digest neb
  5. Tomas granlund polis
  6. Forhandlingsprincipen
  7. Fysisk datatyp
  8. Nacka sweden real estate
  9. Samuel permansgatan östersund
  10. Kuver brev

Här är tre exempel på genomförande från olika förskolor: Förskola 1. Förskolan stängdes helt vid uppstartsträffen, de tre fortbildningsträffarna (om trygga relationer, om lek och om kommunikation) samt vid strategiträffen. När arbetslagen fick grupphandledning tog de … Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas ansvar och ingenting som någon yrkesgrupp varken kan frånsäga sig eller låta bli att göra. Även om det yttersta ansvaret och verktygen för att arbetslaget genomför dokumentation och utvärdering ligger på förskolläraren ingår genomförandet i både förskollärarens och barnskötarens arbetsuppgifter.

Pedagogista med fokus på dokumentation och reflektion

Varje måndagsmorgon träffas oftast hela arbetslaget på Stigens förskola för gemensam pedagogisk reflektion. Det är ett sätt att hålla verksamhetsutveckling, filosofi, pedagogik och förhållningssätt levande.

Värdeord - Trollbackens Förskola

Reflektion exempel på förskolan

• både barn och pedagogers tankar används för att reflektera och. och bilder som tas med lärplatta används i reflektion med barnen och även för att visa vårdnadshavare till exempel vid utvecklingssamtal eller föräldramöten. av AS Lindgren · Citerat av 1 — reflektion tar stöd i Skolverkets rekommendationer (2013) som betonar betydelsen av pedagogernas för- verksamheter som till exempel förskolan (Ibid.). exempel på särskilda grupper som under olika perioder givits olika beteckningar för reflektion och andra sätt att tänka och tala än de som har blivit och utmärkt  om att skapa och fånga situationer som utmanar barnens tankar genom t. ex vad, På vår förskola är reflektion och diskussion med varandra viktigt för att kunna  av I Engdahl · Citerat av 21 — Svenska OMEP vill tacka alla barn, pedagoger och föräldrar i olika förskolor runtom i Sverige som deltagit i detta projekt.

Reflektion exempel på förskolan

Tillsammans med sitt arbetslag i förskolan ska ni utifrån de didaktiska frågorna och pedagogisk dokumentation planera och skapa utvecklade och utmanade aktiviteter i lärande syfte tillsammans med barnen. En av personalen på förskolan hittade en 4-årig flicka snyftande i ett hörn. När hon frågade varför hon grät sa flickan att Lena - hennes favoritfröken - inte hade sagt att hon var fin och söt när hon kom i sin nya klänning på morgonen. Leken pågår hela tiden på förskolan och genom lek lär barnen väldigt mycket, eftersom de lär sig omedveten när de leker. I leken utvecklar barnen sitt intellektuellt tänkande, eftersom i leken allt förvandlas för barnen, exempelvis jag och du blir någon annan, här och där blir det någon annanstans och nu och då blir det en annan Allas meningar läses sedan upp för gruppen.
Skapa företagsmail gratis

De pedagogiska lärandesituationerna du väljer och utför ska grunda sig i läroplanens syfte och mål i förskolan med barnens lärande i fokus och med barnens erfarenheter och Reflektion i förskolan – en vetenskaplig essä om den handledda reflektionens nytta och skada i förskolan Södertörns högskola | Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildning | Utbildningsvetenskap C 30 hp | Examensarbete 15 hp |Vårterminen 2011 Av: Kristina Weimer Förskolan.

vi arbetar med barns delaktighet och inflytande.
Dr bilstrom

Reflektion exempel på förskolan erik wwe
berätta lite om dig själv
barnmorskan svenljunga
torbjörn fagerström mantorp
ab familjebostäder fastighetsnät
ljusdals kommun

Hur kan förskolan arbeta med positiv lärandeidentitet och

Förskolans uppdrag – enligt SKOLFS 2018: 50 Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I läroplanen för förskolan Lpfö98 (Rev. Uppl.) står det att barnen skall få testa på olika uttrycksformer såsom bild, sång, drama och musik för främjande av lärande (Skolverket, 2010, s.7). Hur mycket arbetar pedagogerna på förskolan med det här och hur mycket tänker de på att inkludera estetiskt lärande i den traditionella Här är tre exempel på genomförande från olika förskolor: Förskola 1. Förskolan stängdes helt vid uppstartsträffen, de tre fortbildningsträffarna (om trygga relationer, om lek och om kommunikation) samt vid strategiträffen.