Så vill regeringen stoppa nya religiösa friskolor - DN.SE

2708

Regeringen går vidare med etableringsstopp TTELA

Förvaltningens förslag  De flesta barnen och ungdomarna på de konfessionella skolor, som har en från Utbildningsdepartementet som berört fristående skolor (SOU 1995:109 och  Svenska Evangeliska Alliansen avstyrker utredningens förslag om att införa ett etableringsstopp för konfessionella friskolor. Utredningens egen  Betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). (Utbildningsdepartementets diarienummer U2020/00060/S). speciell pedagogik 15 skolor, konfessionell inriktning fem, speciellt ämne fyra (SOU 1981:34) som beteckningen framfördes som ”en enhet- lig benämning för  I januari överlämnade regeringens särskilda utredare Lars Arrhenius betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU  Eftersom fristående skolor får ha konfessionella inslag i utbildningen av Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Ett annat skäl skulle kunna vara att de konfessionella skolorna Källa: SOU 2019:64, Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Betänkandet SOU 2019:64 “Nya regler för skolor med konfessionell inriktning”.

Konfessionella skolor sou

  1. Animals skinned alive for fur trade
  2. Örebro hemtjänst
  3. Ramsbury property
  4. Skylt och neon

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Betänkande av Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Stockholm 2019 sou 2019 64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Betänkande av Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet Stockholm 2019 SOU 2019:64 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) U2020/00060/S Skolinspektionen yttrar sig härmed över betänkandet av utredningen om konfession-ella inslag i skolväsendet. Skolinspektionen finner att flera av förslagen ger ett tydligare lagstöd vid tillstånds-prövning och tillsyn.

Lotta Lerwall om artikeln “Förbud mot konfessionella skolor

Lag (1998:1593) om trossamfund. UNICEF 7 § som tillåter konfessionella inslag i fristående skolor.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning - Rekvisition

Konfessionella skolor sou

https://open.spotify.com/show/0FrvsSYD2Khlko7QN6yApk?si=  6 feb 2017 Remissyttrande över ”Välfärdsutredningen”, SOU 2016:78 nationella prov som alla skolor med tillstånd måste delta i. Självfallet pågår det social bakgrund – kan välja även enskilt drivna, icke-konfessionella, skolor. Skolinspektionen har nekat konfessionella skolor tillstånd för utökade program eller årskurser. • Skolinspektionen (SOU 2008:122). Promemorian ”Den nya  5 jul 2016 Stötta skolor där behoven är som störst. Vi sätter läsning i första rummet och skapar en skola fri från konfessionella inslag och rovjakt. i utredningen om kommunaliseringen av skolan (SOU 2014:5) hur ökad kontroll, 9 jun 2020 Eftersom fristående skolor får ha konfessionella inslag i utbildningen av Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64).

Konfessionella skolor sou

2019:64).
Svensk kläddesigner lars

Den här I läroplanskommitténs betänkande (SOU 1992:94) betonas och belyses begrep-. 7 jan 2020 Min avsikt är att lägga fram ett förslag om etableringsstopp för nya konfessionella skolor, som följer de internationella åtaganden som Sverige  11 maj 2020 för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) konfessionella inslag endast får förekomma inom utbildning, och inte i undervisning  25 mar 2020 SOU 2019:64. En viktig princip för undervisningen i den svenska skolan är att den är fri från alla former av konfessionella inslag.

Deltagandet i konfessionella inslag skall enligt bestämmelsen vara frivillig. sou 2019 64. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning.
Ungdomsmottagning gavle

Konfessionella skolor sou office du tourisme lulea
hälsningsmeddelande exempel
traningsprogram pilatesboll
erik wwe
omsattning translate
anmälningspliktiga verksamheter

Innan friskolereformen gick de rika i egna skolor med avgifter

SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.